Kiedy polska utraciła górny śląsk

Kiedy Polska utraciła Górny Śląsk?

Decyzja o przekazaniu Górnego Śląska do Polski została podjęta w traktacie wersalskim, który został podpisany 28 czerwca 1919 roku. Po zakończeniu I wojny światowej, Górny Śląsk stał się przedmiotem sporu pomiędzy Niemcami a Polską. Zgodnie z postanowieniami traktatu, mieszkańcy Górnego Śląska mieli przeprowadzić plebiscyt w celu zdecydowania, do której z tych dwóch krajów chcą przynależeć. Plebiscyt odbył się w dniach 20 marca-20 lipca 1921 roku, a większość głosujących opowiedziała się za przyłączeniem Górnego Śląska do Polski.